Byggnadskonst mot nya höjder

Det finns lika många typer av tak att välja på som det finns material att bygga dem av. Ett hustak ska inte bara se vackert ut, utan också vara slittåligt, isolerande och avleda fukt. Tegel har använts i tusentals år. Självklart har det blivit mer förfinat under årens gång. Dock är principen densamma: Rektangulära plattor […]