Att ta hjälp av juridisk expertis kan många gånger vara smart. När man ska upprätta kontrakt av olika slag är det bra att vända sig till en expert på området. Att skriva papper när man till exempel ingår i en affärsrörelse kanske inte känns nödvändigt just då men att ha papper på vad som gäller kan undvika många missförstånd i framtiden. Att anlita juridisk hjälp när man ska skriva testamente eller till exempel ska ingå ett äktenskap kan vara mycket värt. Det gör att det inte finns rum för missförstånd utan allt finns nedskrivet på ett korrekt sätt. Det kan också finnas andra tillfällen som man hamnar i situationer där man behöver anlita en advokat. Kanske har man blivit utsatt för ett brott eller anklagad för brott. Kanske ska man genomgå en separation där det finns meningsskiljaktigheter. Ibland kan det räcka med att man går till en advokat där båda parter får höra vad som faktiskt gäller, för att lösa problemet. När båda är införstådda i vad som juridiskt rätt kanske man slipper domstol. Är det barn inblandade så är det oerhört bra att kunna lösa det innan det behöver gå så långt som till domstol. Därför ska man tänka på att anlita en advokat så snart som möjligt, ju förr desto bättre.                        

Advokat Thor Olsson AB jobbar med bland annat familjerätt värmland. Familjerätt är ett stort område som innefattar alla rättsliga områden som kan uppkomma när man ingår eller avslutar ett äktenskap eller samboförhållande. 

Han är allmänpraktiserande, vilket innebär att han åtar sig alla slags uppdrag där han har tillräckligt med erfarenhet. Han har dock viss inriktning där familjerätt är ett av hans specialområden. De andra är affärsjuridik, brottmål, civilrätt samt konkurs och obeståndsrätt. 

Att anlita en advokat som det känns bra med och som kan sin sak kan vara avgörande för utgången av målet.