Är du anklagad för ett brott, bör du anlita en advokat direkt. Du ska inte ens behöva sitta på ett polisförhör utan att ha en försvarare med dig som kan föra din talan på ett proffsigt sätt. Är du oskyldig, kan advokaten hjälpa till att rentvå dig från misstankar. Om du har gjort något olagligt, kan advokaten bedöma dina chanser till att åberopa förmildrande omständigheter. Hur som helst, advokaten jobbar för din sak, så att du har ett rättsligt skydd när saken prövas i domstol, till exempel vid brottmål i Göteborg. Där kan du vid behov få rättslig hjälp även på arabiska eller engelska.

 

 

Målsägandebiträde för brottsoffer

Att bli utsatt för ett brott är alltid uppslitande, oavsett om det är ett överfall, rån, en bilstöld  eller ett bostadsinbrott. Den personliga integriteten blir kränkt, och som brottsoffer behöver man hjälp av en advokat för att bena ut vad som har hänt och kunna ställa förövare till svars. Många som varit med om något sådant mår mycket dåligt efteråt, och din advokat har stor erfarenhet av att agera professionellt, så att du kan känna dig trygg med hjälpen. Juristen är med från polisanmälan till dom och kan också föra talan om skadestånd. Staten står för kostnaden för målsägandebiträde, så då kostar det inget extra att anlita jurist. Ett länktips är: https://advokatfirmanop.se/sv

 

Särskild juridisk hjälp för barn

När brottsoffret är ett barn tas det extra stor hänsyn till barnets behov av stöd och trygghet. Är barnet under 18 år och en vårdnadshavare är misstänkt som förövare, har barnet rätt till en särskild företrädare. Även sådana uppdrag ingår i advokatfimans tjänster och det finns advokater som har särskild utbildning och expertkunskap just när det gäller hur man bemöter barnet på rätt sätt. Advokaten uppträder  i barnets ställe vid en rättegång och kan också hjälpa till med att utkräva skadestånd.