Cannabidiol med lindrande effekt

11 februari 2021 Lily Hansen

CBD eller Cannabidiol är ett ämne som rönt stora framgångar på senare år. Man kan tillföra ämnet till kroppen genom olja, kapslar, kräm eller röka det och det ger en mängd olika positiva effekter till kroppen. Ändå tog det fram till nittiotalet innan man på allvar började forska kring de välgörande effekterna. Troligen var det på grund av dess härkomst, cannabisplantan, som också innehåller THC vilket är narkotikaklassat. Men CBD är mer eller mindre motsatsen till THC och lindrar alla dess effekter och mer.  

 

Experter inom läkemedel

I Sverige finns en instans som står för trygghet och stabilitet när det gäller läkemedel. På Läkemedelsverket kan man läsa om alla godkända läkemedel i landet och även bevisad effekt samt andra fakta. Att ämnen och läkemedel fått godkänt där visar att det är säkert att som patient inta medlen, och även CBD finns upptaget som läkemedel. Det står att läsa att CBD har bevisad effekt som lindrande för patienter med MS samt vissa typer av epilepsi. Men det är också endast det som man känner sig trygg med att kunna anse bevisat. Det finns många fler goda effekter som patienter har kunnat påtala.  

 

Hjälp i vardagen

Med hjälp av CBD är det många som berättar att de fått ett ökat immunförsvar, bättre sömn, ökat välbefinnande, smärtlindring med mera. Det innebär att det är många som skulle tjäna på att använda sig av ämnet för att få en bättre vardag och ett förbättrat hälsotillstånd. Men det är ett ämne som kräver högsta försiktighet vid användande. 

På såväl Läkemedelsverkets hemsida som på onlinebutikerna https://raworganics.se/ och https://cbdoljainfo.se/cbd-olja-mot-kol/ står att läsa att doseringen är mycket viktig att följa. Det är en dosering som följer graden av bekymmer samt vilken vikt man har. Man bör dessutom uppsöka läkare om man är osäker gällande typ av sjukdom eller tillstånd. 

Fler nyheter