På auktion kan allt möjligt säljas

Auktion är en metod att genom budgivning sälja olika sorters saker. Den som lägger det högsta budet och därmed är villig att betala mest vinner auktionen. Hen måste då köpa varan. Detta gäller dock bara om det är en lös egendom, vilket betyder alla lösa föremål. Jord och mark kallas istället för fast egendom och […]