Att själv utöva musik är fantastiskt. Det är få saker som kan skapa gemenskap som detta. Kanske sjunger du i kör, spelar piano eller övar på gitarrspel? Så många som drygt en halv miljon svenskar ägnar sig åt körsång, vilket är mycket i en jämförelse med andra länder. Att musicera tillsammans är bra för hälsan […]