Hur jobbar en jurist?

En jurist jobbar med att lösa juridiska problem. Juristen är utbildad vid en juridisk utbildning och är expert på vad som gäller enligt lagar och regler. En jurists uppgift är att tolka lagar och regler. Juristen tar inte subjektivt ställning till olika frågor. Istället ska en jurist företräda samhället och dess lagar. Det görs genom […]