Bistro Plåt

Utanpå gör den inget större väsen av sig, snarare tvärtom. En tämligen anonym entré med liten dörr och röd jalusi. Fönsterna med solblekt bleck och namnet på restaurangen skrivet i snirklig fransk 1920-tals stil berättar bara att det här är en liten bistro, på ett blygt sätt så det är lätt att gå förbi utan […]