En sjukförsäkring gör skillnad

01 juli 2022 Jenny Olsson

editorial

Att bli långvarigt sjuk eller att råka ut för en olycka som gör att man inte kan arbeta kan kännas tungt. Inte nog med att det är trist att inte kunna arbeta så oroar sig vissa för din ekonomi. I Sverige får den som är berättigad sjuklön, sjukpenning från Försäkringskassan.

Men som mest betalar de ut 80 procent och vid en längre sjukskrivning sjunker det sedan till 75 procent och så vidare. Därför kan det för många vara svårt att få det att gå ihop, då man ändå har sina vanliga utgifter som hyra, bil och mat att betala. Därför kan en sjukförsäkring vara värdefull, som täcker upp en del av det inkomstbortfall som uppstår. 

 

Sjukförsäkring

 

Investera i dig själv med en sjukförsäkring

Det finns flera olika försäkringsbolag som har denna typ av försäkring, en av dem är afa Försäkringar. Hos dem kan man få ersättning efter den femtonde sjukdagen i perioden, då Försäkringskassan istället för arbetsgivaren träder in och står för sjukersättningen.

Till en början då Försäkringskassan betalar ut 80 procent av lönen kan försäkringen betala ut 12,5 av utbetald sjukpenning. Om du blir sjukskriven längre tid så sjukpenningen från Försäkringskassan sjunker till 75 procent så betalar de istället ut 13,3 procent av utbetald sjukpenning. Många kanske inte ens reflekterar över att skaffa en sjukförsäkring. Att försäkra sin bil eller sitt hem är för många givet men många glömmer bort att investera i sig själva och sin ekonomi genom att skaffa en sjukförsäkring. Om man råkar ut för något som ger långvarig sjukskrivning så är det väldigt värdefullt med det tillskott som man får från försäkringen.

Gå in och läs på om sjukförsäkringar, vad de kostar och vad de innebär och teckna en försäkring snarast om du inte redan har en. Då kan man känna att man har gjort det man kan för att trygga sin inkomst. 

Fler nyheter