Hjälp med trädbesiktning i Skåne

15 juni 2022 patrick pettersson

editorial

Träd har stor positiv inverkan på oss människor men är också viktiga för insekter och fåglar. Dessutom hjälper de till att rena luften, och när löven faller till marken på hösten blir de näring för maskarna i jorden. Men för att träden ska bli starka och motståndskraftiga mot trädsjukdomar måste man sköta om dem och ibland även beskära dem. Särskilt fruktträd behöver beskäras, i alla fall om man vill få en skaplig fruktskörd.

Med hjälp av trädbeskärning kan man också påverka hur stort ett träd kommer att bli i framtiden. Det kan vara särskilt användbart på träd som har planterats väldigt nära en fastighet. Annars finns risken att trädet blir alldeles för stort och att man måste fälla och ta bort det. Men det gäller att trädet beskärs i rätt tid, varken för tidigt eller för sent.  En arborist kan tala om när trädbeskärningen bör ske och även se till att den sker på rätt sätt. 

 

trädbeskärning Skåne

 

Då är det dags att beskära fruktträden

Fruktträd är lite speciella då vissa av dem vill bli beskurna på sommaren, medan andra mår bäst av att beskäras under vårvintern innan saven har stigit. Det får varken vara för varmt eller för kallt. Särskilt unga träd kan ta skada om man beskär dem för sent på våren eftersom de då kan tappa all sav och sakta dö. Det gäller alltså att ha koll på när olika typer av träd ska beskäras.

Men man måste också kapa grenar på rätt sätt, annars kan de skadas och snittytan blir en perfekt inkörsport för olika trädsjukdomar. Vet man inte hur man ska gå tillväga är det bättre att man anlitar en arborist. Det behöver inte vara särskilt kostsamt då man kan använda sig av rutavdraget. Men det kan ändå vara klokt att jämföra priser genom att ta in offerter från olika arborister specialiserade på trädbesiktning i Skåne.

Fler nyheter