Det har länge funnits processer för att återvinna skrotet, smälta om det och sedan tillverka nya stålprodukter. Stålverken använder begreppet internskrot för det som härstammar från den egna tillverkningen, vilket kan vara exempelvis stålrester från ugnar och skänkar eller bortklippta bitar från valsning och stränggjutning. De använder också begreppet köpskrot som syftar på insamlade uttjänta stålprodukter som är inslamlingsskrot, och verkstadsskrot som är verkstäders tillverkning av olika stålprodukter. Inom Sverige finns ett brett sortiment av stål- och plåtprodukter som används inom såväl tillverkningsindustrin som inom byggbranschen. Alla användningsområden har sina särskilda utmaningar och därför behöver produkterna bearbetas på olika sätt. Beroende på vilken leverantör du väljer när du ska köpa stål har de olika villkor och fördelar. Vissa erbjuder snabb leverans redan till dagen efter om produkten finns i lager och hjälper till att lösa önskemål om förbehandling. Tack vare deras kompetens kan de också hjälpa till så att det blir rätt stål till rätt produkt.

 

 

Återvinning av stålskrot

Stål och de flesta andra metaller kan återvinnas oändligt många gånger utan att tappa i kvalitet och därför är det viktigt att återvinna stålskrot. Det går även att återvinna stål som har blivit ytbehandlat. Det är mycket energikrävande att framställa nya metaller och därför är det alltid ett bättre alternativ att återvinna istället för att bryta ny malm. Ungefär 45 % av dagens stålproduktion består av återvunnen metall. 

 

Olika stålprodukter inom olika konstruktioner

När du ska köpa stål finns det flera företag inom Sverige att välja mellan. De har lång erfarenhet och kunskap om återvinning och att köpa stål. Det finns företag som både kan sälja stål och köpa stål. Det används stål i många olika slags konstruktioner och det finns ett brett sortiment av bland annat balkar, hålprofiler, stålrör och stång- och profilstål. Den här typen av produkter används vanligen till konstruktioner som broar, bilar, maskiner och stålstommar.