Vägmarkeringar guidar vägtrafikanter och kan öka säkerheten

05 april 2022 Cecilia Olsson

editorial

Där det färdas bilar, mopeder, lastbilar, motorcyklar och andra slags fordon är det viktigt att tydligt visa hur de ska röra sig. Det är linjerna och markeringarna på den svarta asfalten som pekar ut riktningen, ramar in och leder alla rätt.

På platser där det blandas fordon och fotgängare är det extra viktigt att det finns tydliga skyltar och markeringar som visar vem som får röra sig var för att undvika olyckor och trafikkaos. 

Vägmarkeringar är användbara på arbetsplatser

Vägmarkeringar kan behövas på väldigt många platser, inte enbart ute på stora vägar. Det är till exempel väldigt bra att också ha vägmarkeringar på parkeringar för att visa var man får och inte får ställa sig. Det är också mycket bra att ha markeringar på marken på exempelvis utomhuslager där truckar, lastbilar och fotgängare rör sig.

Med hjälp av vägmarkeringar går det att hänvisa fotgängare till en viss del av området samt märka ut övergångsställen för att undvika arbetsplatsolyckor.

vägmarkeringar

Det behöver dock inte alltid handla om säkerhet 

Man kan även använda sig av vägmarkeringar på skolgårdar, lekplatser och olika aktivitetsområden. Det går att med hjälp av vägmarkeringar avgränsa olika områden och man kan också måla upp bokstavs- och sifferormar som uppmuntrar både till lek och lärande. Det går även att använda vägmarkeringar i marknadsföringssyfte på exempelvis kundparkeringar eller andra asfalterade ytor. Vägmarkeringar kan alltså användas till många olika ändamål.

Företag som erbjuder vägmarkeringar av olika slag

Svevia är ett företag som bland annat arbetar med att ta fram olika lösningar när det gäller linjemålning och markering av asfalt. På Svevia kan de allt inom linjemålning av vägar, gator och andra ytor. De tillverkar själva den vita termoplasten som används för att göra vägmarkeringarna i deras fabrik i Linköping.

Svevia arbetar över hela Sverige och anpassar sina tjänster efter behov, läs mer på https://www.svevia.se/vagmarkering.

Fler nyheter