Rubiks kub är ett klassiskt tidsfördriv, en kub som man ska vrida och vända på. Varje sida består av nio små rutor i olika färg, så kuberna är 3×3 på varje sida. Utmaningen är att vrida på dem i alla möjliga riktningar så att man får samma färg på varje sida.  Spelet uppfanns på 1970-talet […]