Det är viktigt att ta hand om vår miljö och natur. Det är ju trots allt vårt hem och man försöker att hela tiden hitta nya sätt att skapa mindre miljöskada. Ett sätt du kan göra miljön en tjänst på och samtidigt spara energi är att använda LPG gasol. LPG står för Liquid Petroleum Gas […]