Den svenska beredskapen har kritiserats hårt från många håll under den pågående pandemikrisen. Jämfört med till exempel Finland så ter sig onekligen Sverige aningen yrvaket och bristen på nödvändigt material har varit tydlig. Finland har, i motsats, visat sig ha ett lager av mycket av det som inte bara Sverige saknar. Det har med andra […]