En bilservice är helt enkelt ett underhåll som genomförs på varje bil. Tanken med bilservicen är att behålla bilens skick och även försäkra sig om att den inte behöver några reparationer för att fortsätta köras. Idag finns det olika kontrollpunkter för bilservice. En del kontrollpunkter är specialiserade för att underhålla specifika bilmärken och modeller. En bilservice kan även utföras i en bilverkstad. Ett exempel hittar du om du trycker på den här länken: https://www.abbilteknik.se/ eller om du söker på Bilverkstad i Hudiksvall.

 

Bilservice varje år

Bilservice ska utföras varje år, då intervallen för när denna kontroll ska genomföras beror på olika saker. Bilmärket och körsträckan är bara två av dem.När det kommer till den årliga  bilservicen har biltillverkarna underlättat för ägarna genom att installera en serviceindikator i bilen. Den tänds när det är dags för att genomföra en årlig bilservice. Indikatorn tar hänsyn till körsträckan och tiden man kört. Med andra ord tänds bilens servicelampa när en av dessa två komponenter nås. Det betyder att lampan kan tändas både om du kör mycket eller om tidsintervallen har uppnåtts. Har det alltså gått 365 dagar sedan den senast utförda servicen kommer indikatorn att visa det på direkten.

 Vad händer om du inte servar bilen?

Att genomföra en årlig bilservice är väldigt viktigt både för din och dina passagerares säkerhet. Kontrollen visar om bilen fungerar som den ska. Upptäcks det skador bör dessa repareras för att garantera att bilen är i gott skick. Att alltid genomföra bilservicen i tid är viktigt även för att ha en uppdaterad servicebok. Bilens servicebok är något som en bilköpare alltid tittar på vid en eventuell försäljning. Har du en ofullständig sådan bok kan det bli svårt för dig att sälja din bil om du bestämmer dig för att göra det. Bilens värde sänks om serviceboken inte är ifylld.